Paula

O tym czy oglądane zdjęcia nam się podobają decyduje wiele czynników. Każdy z nas potrafi wymienić takie jak kompozycja zdjęcia, oświetlenie sceny, efekty kolorystyczne, perspektywa. Wszystkie one, również te niewymienione, wpływają na Odbiorcę, dając w efekcie nasze osobiste odczucia wizualne.

Podczas sesji studyjnej mamy możliwość silnego wpływania na składowe wejściowe ujęcia, zazwyczaj osiągając zamierzony cel. Ale w ramach każdej sesji nie możemy zapominać o temacie fotografii, w tym wypadku naszej Modelce, bez której żadne plany nie mogłyby być zrealizowane.

Sesja Pauli jest świetnym przykładem współpracy modelki z pozostałymi elementami. Paula potrafi świetnie zbudować nastrój ujęcia swoją mimiką, nienagannie uzupełniając wszystko układem ciała, miękką grą jego linii. A ja tylko starałem się w tym pomóc, wydobyć wszelkie atuty swoimi sposobami. Oceńcie sami poniżej.